הסכם שרות PROMOBOX מערכת תוכנה מבית פרומוטרס אינטראקטיב בע"מ

בין

פרומוטרס אינטראקטיב בע"מ

(להלן "החברה") מצד אחד

לבין

(להלן "הלקוח") מצד שני


 1. מהות השירות -  

 • החברה מספקת את מערכת PROMOBOX (להלן: "המערכת") אשר מציעה את השירותים הבאים- 
 • ניהול אנשי קשר ולקוחות
 • מערכת לניהול לידים 
 • מערכת לניהול מערך השיווק
 • אפשרות לצפיה במערכת ניהול המכירות
 • מערכת ניהול פרוייקטים ומשימות
 • ניהול ויומן ואפשרות לסנכרון מול גוגל
 •  אפשרות לצפייה ושליחה של אי-מיילים (בהתממשקות מול גוגל/ GMAIL)
 • מערכת לגביית חובות
 • צפיה במערכת דוחות וסטטיסטיקה
 • מערכת לניהול קבצי חברה
   
   
 • החברה מספקת שירותים אופציונלים נלווים למערכת PROMOBOX בתשלום נוסף:
 • אפשרות להתממשקות למערכת הנהלת החשבונות
 • חיבור לשרותי sms חיצוניים
 • חיבור לשרותי טלאופיס
 • חיבור למערכת דיוור
 • חיבור למערכת טלפוניה


  2. מהות העסקה -
 • כלל ההסכמים הקודמים בין הצדדים בין הצדדים בטלים וכפופים להסכם זה. 
 • בכל מקרה של סעיפים סותרים בין הצעת המחיר להסכם זה, יגברו הוראות הסכם זה. 
 • תקופת השירות להסכם זה הינה לשנה מלאה ( 12 חודשים)  מיום חתימת הסכם זה. תקופת השירות תתחדש לשנה נוספת באופן אוטומטי, אלה אם הודיע אחד הצדדים אחרת בכתב.

 

תשלומים ועלויות - 

תשלום חד פעמי בגין  הקמה ופתיחת חשבון- 2000 ש"ח (סהכ 10 שעות בניית חשבון והדרכה)
 
 ניתן להצטרף לאחד משני המסלולים הבאים: 


     
A.  מסלול בהתחייבות לשנה-
 
        מחיר יוזר בודד בעלות של 100 ש"ח בחיוב שנתי מראש (ניתן לחלק לתשלומים)
 
כל שעת הדרכה נוספת תחושב לפי 110 ש"ח.
 
     
B.  מסלול ללא התחייבות- 
          מחיר יוזר בודד בעלות של 150 ש"ח בחיוב חודשי..
          כל שעת הדרכה תחושב לפי 150 ש"ח.

ראו את פרטי המסלולים בהמשך המסמך

 

 

 

3. שירותים אופציונליים –  

 • כלל המחירים המצויינים הינם לפני מע"מ.
 • עלות כל יוזר כוללת את כלל הפונקציות המוצעות לשימוש למעט השירותים המוצעים בתשלום נוסף.
 • עלות שעת פיתוח על ידי מתכנת להתאמת המערכת לצרכי הלקוח- 350 ש"ח+ מע"מ.
 • עלות הדרכת משתמש לתוכנה מעבר להדרכה הראשונית הכלולה במחיר- 0 ש"ח.
 • החברה רשאית לעדכן מעת לעת את מחירי השרותים אותם היא מספקת.
 • הלקוח ישא בעלות כלל השרותים הנוספים שתספק החברה בכפוף לחתימה על כתב הזמנה נוסף.
 • כל פיגור בתשלומים כאמור, ישא הסכום שבפיגור ריבית פיגורים בשעור הנהוג בבנק לאומי לישראל על חריגה לא מאושרת. יובהר כי אין הדבר למצואת את זכות החברה על פי כל דין ותהא היא רשאית לפנות להרכעה משפטית למיצוי זכויותיה.
   
   

4. התחייבות החברה - 

 • החברה תספק ללקוח את כלל השירותים עליהם התחייבה כמפורט בהצעת המחיר.
 • החברה תספק שרותי תמיכה טכנית ללקוח בשעות הפעילות של החברה על ידי מערך התמיכה הטלפוני ו/או על ידי התקשרות באי-מייל.
 • החברה מתחייבת לעשות כל מאמץ לשמירה על סודיות המידע של הלקוח אשר מצוי במאגר הנתונים של שרתי החברה.
 • החברה תעשה כל מאמץ לאבטח ככל הניתן את מאגרי הנתונים המצויים על השרת של החברה כנגד חדירה בשגגה או בזדון ותפעיל כל אמצעי הגנה סביר לשירות מסוג זה. יצויין כי כלל אמצעי האבטחה בהם נוקטת החברה ידועים ומוסכמים על הלקוח טרם חתימתו על הסכם זה.
 • החברת תעשה כל שביכותה לדאוג לפעילות תקינה של המערכת ותפעל לתיקון מהיר של כל תקלה שתתעורר. יודגש כי אין החברה נושאת כל אחריות בגין תקלה שתגרם עקב תקלה אפשרית במערכת.
 • העמדת השרות מותנת באספקת חיבור רציף לאינטרנט על ידי הלקוח ובתקינות כלל הגורמים הקשורים לאינטרנט.
 • החברה שומרת לעצמה את הזכות להוסיף, לשנות ו/או להחליף את ציוד התשתית במטרה לאפשר את מתן השרות וכן רשאית היא לעדכן ולפתח את השירות בעת עת ללא כל הודעה מראש.
   
   

5. התחייבות הלקוח -

 • הלקוח ישמור בסודיות את כלל הסיסמאות שנמסרו לו ו/או הוקמו על ידו ויחליף מעת לעת את מערך הסיסמאות שלו.
 • כל שימוש של משתמש קצה ייעשה בהתאם להרשאות הלקוח בלבד.
 • הלקוח מתחייב שלא  להעביר את סיסמאותיו ו/או להראות את התוכנה לכל גורם אחר שאינו מורשה, אלה לאחר שקיבל לכך היתר מהחברה בכתב.

 

6. קניין רוחני וזכויות יוצרים - 

 • כלל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר החברה, במערכת וכן בכל טכנולוגיה המאפשרת את מתן השרות לרבות כל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קבצים, עיצוב, טקסט ו/או כל פיתוח אישי שנעשה בעבור לקוח, הינם רכושה של החברה בלבד, אין להעתיק, לפרסם, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לכל צד ג' כל חלק מהנ"ל ללא אישורה של החברה בכתב.
 • כלל סימני המסחר באתר החברה ובמערכת הינם רכושה הפרטי של החברה.
 • זכות השימוש בתשתיות החברה המוענקת ללקוח הינה אך ורק במסגרת העסקה שנחתמה ובמסגרת הסכם זה. אין הלקוח רשאי לעשות כל שימוש בתשתיות החברה לצרכים אחרים ו/או להרשות לצדדים שלישיים לעשות בהם שימוש כלשהו.
 • חתימה על הסכם זה מהווה הסכמה מצד הלקוח לקבלת חומרים פרסומיים מעת לעת אודות פיתוחים חדשים, מבצעים והטבות.

 

7. סמכות שיפוט -
 מוסכם על הצדדים כי על הסכם זה יחול הדין הישראלי בלבד וכי סמכות השיפוט המקומית בגין כל עניין הנובע מהסכם זה מוקנית לבית המשפט בתל אביב.
 
 

ולראיה באנו על החתום

×

עגלת קניות

בואו נצא לדרך - 7 ימי נסיון בחינם